1 отзыв
Контакты
ГІЛЬДІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕНЕРГОАУДИТОРІВ
+380 показать номер
+380 показать номер
Кравченко Владимир
УкраинаКиевЗодчих, 7203170
Карта

Энергоаудит для жилых домов.

Энергоаудит для жилых домов.
  • Услуга

15 000 грн.

Энергоаудит для жилых домов.
15 000 грн.
УслугаЭнергоаудит для жилых домов.
+380 показать номер
  • +380 показать номер
+380 показать номер
  • +380 показать номер

Заказ только по телефону

  • Адрес и контакты
Відсутня інформація про те, який відсоток існуючого житлового фонду та адміністративних будівель не відповідає нормам по теплозахисних властивостях, але за найскромнішими оцінками це як мінімум 75%, тобто три чверті будівель потребують термосанації.
В умовах існуючих тарифів на енергоносії - це звучить як вирок. Досить неозброєним поглядом подивитися на подібні будівлі, щоб сказати: потрібно утеплювати фасад та покрівлю, змінювати систему опалення, ставити індивідуальний тепловий пункт і т.д. Здавалося б навіщо проводити енергоаудит? Можна відразу звертатися до проектувальників, тим більше, що вони дадуть точну суму витрат. Якщо Ви маєте необмежений бюджет, то це Ваш шлях! Але в переважній більшості випадків, коли з'являється можливість фінансування термосанаціі (кредит, грантова або муніципальна програма, пайова участь тощо) - бюджет обмежений, і гроші можна витратити або на цей спосіб термосанаціі або на інший, саме так майже завжди і стоїть питання «або - або ». Така постановка питання робить дуже актуальною фігуру енергоаудитора, експерта, який дає висновок щодо доцільності та, головне, черговості впровадження заходів по термомодернізації. Тут не допоможе проектувальник, який пов'язаний рамками нормативів, не допоможе будівельник, який завжди хоче збільшити свій кошторис, не допоможе дилер-продавець будматеріалів, бо вони хочуть продати Вам всього побільше і подорожче.Тут допоможе тільки незалежний енергоаудитора, який працює за договором з власником будівлі. Сума договору - фіксована, вона ніяк не пов'язана з можливими рекомендаціями, вибором матеріалів і устаткування для термосанації, вибором підрядника і так далі. Таким чином, якщо у Вас намітилася перспектива фінансування термосанації - звертайтеся до нас. Наші фахівці проведуть експрес-енергоаудит і визначать найважливіше - напрям робіт, який відповідає Вашому бюджету. Робити енергоаудит інвестиційного рівня в даному випадку немає сенсу, так як Ви не зможете застосувати більшість зазначених в ньому рекомендацій (теплові насоси і геліостанції це звісно добре, але в наших умовах ще досить екзотично з погляду на термін прибутковості).
Отсутствуют точные данные о том, какой процент существующего жилого фонда и административных зданий не соответствует нормам по теплозащитным свойствам, но по самым скромным оценкам это как минимум 75%, то есть три четверти зданий нуждаются в термосанации. В условиях существующих тарифов на энергоносители – это звучит как приговор.
Достаточно невооруженным взглядом посмотреть на подобные здания, чтобы сказать: нужно утеплять фасад и кровлю, менять систему отопления, ставить индивидуальный тепловой пункт и т.д.
Казалось бы зачем проводить энергоаудит? Можно сразу обращаться к проектировщикам, тем более , что они дадут точную сумму затрат. Если Вы имеете неограниченный бюджет, то это Ваш путь.
Но в подавляющем большинстве случаев, когда появляется возможность финансирования термосанации (кредит, грантовая или муниципальная программа, паевое участие) – бюджет ограничен, и деньги можно потратить или на этот способ термосанации или на другой, именно так почти всегда и стоит вопрос «или – или».
Такая постановка вопроса делает востребованной фигуру энергоаудитора, эксперта, который вынесет окончательное суждение относительно целесообразности и, главное, очерёдности внедрения мер по термомодернизации.
Здесь не поможет проектировщик, который связан рамками нормативов, не поможет строитель, который всегда хочет увеличить свою смету, не поможет дилер –продавец стройматериалов (они хотят продать Вам всего побольше и подороже).
Здесь поможет только независимый энергоаудитор, который работает по договору с собственником здания. Сумма договора – фиксированная, она никак не связана с возможными рекомендациями, выбором материалов и оборудования для термосанации, выбором подрядчика и так далее.
Таким образом, если у Вас наметилась перспектива финансирования термосанации – обращайтесь к нам. Наши специалисты проведут экспресс-энергоаудит и определят самое важное направление работ, соответствующее Вашему бюджету. Делать энергоаудит инвестиционного уровня в данном случае нет смысла, так как Вы не сможете применить большинство указанных в нем рекомендаций (тепловые насосы и гелиостанции это конечно хорошо, но в наших условиях пока экзотично).
Характеристики
Основные атрибуты
Виды энергоаудита по объемам работ Экспресс обследование  
Виды энергоаудита по периодичности работ Первичное энергетическое обследование  
Информация для заказа
  • Цена: 15 000 грн.